Obsługa kadrowo – płacowa

Zakres oferty:

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
  • przygotowywanie umów cywilno-prawnych
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych
  • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
  • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R)
  • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Firma „Saber- finanse” jest młodą, rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel kompleksową i solidną obsługę księgowo-podatkową swoich Klientów. Koncentrujemy się na mikro, małych i średnich firmach, zapewniamy pomoc przy zakładaniu nowej firmy, a także konsultacje w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania.

Chcesz nam zadać pytanie?

Napisz do nas na: info@biurosaber.eu 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego.