Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zakres oferty:

  • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PIT
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej dla Klienta działalności
  • zakładanie i likwidacje działalności
księgowa myślenice

Firma „Saber- finanse” jest młodą, rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel kompleksową i solidną obsługę księgowo-podatkową swoich Klientów. Koncentrujemy się na mikro, małych i średnich firmach, zapewniamy pomoc przy zakładaniu nowej firmy, a także konsultacje w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania.

Chcesz nam zadać pytanie?

Napisz do nas na: info@biurosaber.eu 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego.